Rzeczoznawstwo pojazdów

Każdorazowo uwzględniamy:

  • Identyfikacje przedmiotu wyceny, ustalenie cech i danych technicznych;
  • sprawdzenie kompletności wyposażenia i ocena stanu technicznego wraz z próbą ruchową;
  • opinie techniczne z opisem braków i uszkodzeń – dokumentacja fotograficzna;
  • wykorzystujemy oprogramowanie specjalistyczne
  • wycena pojazdu uwzględniająca aktualny stan techniczny pojazdu;
  • poprawność wykonania naprawy lub doposażenia;
  • kalkulacja naprawy;
  • opinie techniczne; ustalenie przyczyn powstania usterki; ustalenie stanu technicznego oraz prawidłowość działania danego zespołu i systemów w pojeździe;