Kolizja, stłuczka, wypadek?
Wszystko załatwimy za Ciebie!
Bezgotówkowe naprawy powypadkowe.

 • przyjęcie zgłoszenia szkody i jej rejestracja – ZGŁOSZENIE SZKODY komunikacyjnej możliwe jest w siedzibie naszej firmy,
 • wykonanie oceny technicznej oraz ewentualnych ocen dodatkowych,
 • potwierdzanie i dokumentowanie: zakresu ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczyciela, rozmiaru szkody oraz podstaw do regresu wypłaconego odszkodowania,
 • nadzor nad usunięciem szkody oraz weryfikacja zakresu wykonanej naprawy w stosunku do zakresu ujętego w ocenie technicznej,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z rozliczeniem kosztów naprawy i ustaleniem wysokości odszkodowania
 • Wykonujemy również: Inspekcję samochodów (sporządzanie dokumentacji fotograficznej i technicznej)
 • Sporządzanie kalkulacji szkód pojazdów samochodowych w systemie AUDATEX (AudaShare, AudaNet);
 • Analiza i weryfikacja kosztów naprawy, opiniowanie o skuteczności napraw powypadkowych;
 • Ustalanie okoliczności kolizji drogowej;
 • Doradztwo w naprawach samochodów;
 • Kompleksowa obsługa szkód komunikacyjnych OC, AC.
 • Wykonujemy BEZGOTÓWKOWE naprawy samochodow ubezpieczonych